NAUJIENŲ ARCHYVAS

2023 M. SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Spalis – „Misijų mėnuo“ Bažnyčioje, žr. plačiau: Misijų medžiaga, liudijimai – https://misijos.katalikai.lt/ … Bažnyčia kviečia melstis Rožinio malda švenčiant 2023 m. misijų

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų

Žolinės Atlaidai Pivašiūnuose

PROGRAMA .PDF — 2023 m. rugpjūčio 14–22 d.   Rugpjūčio 14 d., pirmadienis Iškilmių išvakarės. Jaunimo vakaras Šv. Mišios 18

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos rezidentu. Kun. Stasys ČIUPALAS atleidžiamas

PARAMOS AKCIJA UKRAINAI

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos šiai broliškai šaliai akciją. Pagalbos Ukrainai akciją vykdys Lietuvos Caritas, o surinktos

Scroll to Top