NAUJIENŲ ARCHYVAS

Kvietimas į Pašaukimų savaitgalį

Vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. Parengiamasis kursas – Telšiuose. 2023-24 mokslo metais kunigystei

SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Kaišiadorių vyskupijoje vyriausi kunigystės kelyje – vysk. Juozas Matulaitis ir mons. Juozapas Čeberiokas, įšventinti kunigais prieš 60 metų (03-25). Juozas

Caritas paramos akcija „Gerumas mus vienija”

Tradicinė Carito žvakelių akcija prasidėjusi lapkričio 19-ąją, minint Vargstančiųjų dieną, truks iki Kalėdų. Surinktos aukos pasitarnaus sunkumus patiriančioms šeimoms, ligoniams,

SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Spalis – „Misijų mėnuo“ Bažnyčioje, žr. plačiau: Misijų medžiaga, liudijimai – https://misijos.katalikai.lt/ … Bažnyčia kviečia melstis Rožinio malda švenčiant 2023 m. misijų

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų

Žolinės Atlaidai Pivašiūnuose

PROGRAMA .PDF — 2023 m. rugpjūčio 14–22 d.   Rugpjūčio 14 d., pirmadienis Iškilmių išvakarės. Jaunimo vakaras Šv. Mišios 18

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos rezidentu. Kun. Stasys ČIUPALAS atleidžiamas

Scroll to Top