2021

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2021)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2,10-11) Tik ką perskaitėme Evangelijoje užrašytus angelo žodžius, ištartus Betliejaus piemenims. Bet giliausia prasme šitie žodžiai yra paties Viešpaties žodžiai mums. Kiekvienam ir …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2021) Read More »

Mirė kunigas Aurymas TARASEVIČIUS (1961-1993-2021)

2021 m. lapkričio 30 d., po sunkios ligos, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Aurymas TARASEVIČIUS, Kietaviškių Švč. Trejybės parapijos klebonas (Elektrėnų sav.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Kunigas Aurymas Tarasevičius buvo pašarvotas Kietaviškių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias gruodžio 3 d. celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir daugiau nei 30 kunigų. Kunigas palaidotas …

Mirė kunigas Aurymas TARASEVIČIUS (1961-1993-2021) Read More »

Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis

2021 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių kultūros centre buvo pristatytas naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“ (I dalis). Leidėjas – Kaišiadorių vyskupijos kurija, sudarytojai – kun. Gediminas Tamošiūnas ir Artūras Zeleniakas. Leidinio apimtis – 527 psl., publikuojama daugiau nei 400 nuotraukų ir dokumentų, sukauptų kurijos archyve, paminėti apie 600 asmenų. Istorinė …

Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis Read More »

Misijų mėnuo ir Rožinio malda

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. 2020 m. misijų mėnesio tema buvo „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Šiųmetė tema –„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi Švč. Mergelės Marijos rožinį. Melstis galima bendrijoje ir individualiai, tačiau mintimis ir širdimi …

Misijų mėnuo ir Rožinio malda Read More »

Senosios Varėnos bažnyčios šventoriuje atidengtas M.K. Čiurlionio gimimo vietą įamžinantis paminklas

Rugsėjo 19 d. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios šventoriuje buvo atidengtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo vietą įamžinantis paminklas. Genealus muzikas ir tapytojas M.K. Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnos bažnyčios vargonininko šeimoje, parapijos namuose. Šia proga Senosios Varėnos bažnyčioje šv. Mišios celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, paminklą atidengė Varėnos meras …

Senosios Varėnos bažnyčios šventoriuje atidengtas M.K. Čiurlionio gimimo vietą įamžinantis paminklas Read More »

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

2021 m. rugpjūčio 15 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. M. Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, buvo švenčiama Žolinės liturginė iškilmė ir atlaidai. Šia proga Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Telšių vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. Kartu celebravo Kaišiadorių vyskupai – ordinaras Jonas IVANAUSKAS ir emeritas Juozas MATULAITIS. Mišių liturgijoje dalyvavo gausus …

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose Read More »

Apaštalinio nuncijaus – arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą

Dievo Žodžio skaitiniai: Ez 17:22-24; 2 Kor 5:6-10; Mk 4:26-34 Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje, Džiaugiuosi šiandien būdamas su jumis šiame liturgijos šventime Teofiliaus Matulionio – Arkivyskupo ir Kankinio – garbei šioje Katedroje, kur yra palaidoti jo žemiškieji palaikai, kur jis yra ypatingai garbinamas. Širdingai dėkoju Jo Ekscelencijai Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už jo malonų …

Apaštalinio nuncijaus – arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą Read More »

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – birželio 13–14 d.

2021 m. birželio 13-14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis kasmetis minėjimas. Birželio 13 d. – sekmadienį – Eucharistijos celebracijai vadovavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje – arkivyskupas Petar Antun RAJIČ, kartu celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS, Vyskupijos generalvikaras – kun. Rolandas BIČKAUSKAS, Nunciatūros ir Nuncijaus sekretoriai – mons. Christopher Thomas …

Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadoryse – birželio 13–14 d. Read More »

Kun. Marius Talutis. Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas. Artuma publikacija

Birželio 14 d. Bažnyčiai Lietuvoje minint palaimintąjį Teofilių Matulionį, žvelgdamas per tėvystės prizmę, norėčiau prisiminti vienų iškiliausių praeito šimtmečio Lietuvos dvasininkų – vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus vidinius dvasinius ryšius. Drąsiai galime teigti, jog kardinolas Vincentas buvo palaimintojo kankinio Teofiliaus „pailgintos rankos“, apkabinančios ir laiminančios laisvos Lietuvos ateitį, kurios, deja, Teofiliui …

Kun. Marius Talutis. Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas. Artuma publikacija Read More »

Gegužinės pamaldos Rožinio slėpinių kelio koplyčioje Guronyse

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei. Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos, giedama Švč. M. Marijos litanija, kitos maldos. Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos tradiciškai vyksta Guronyse, Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje, po šv. Mišių, pradžia – 15.30 val. Kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos – Rožinio slėpinių kelias, parkas ir rekolekcijų …

Gegužinės pamaldos Rožinio slėpinių kelio koplyčioje Guronyse Read More »

Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į maldos tiltą už šeimas – gegužės, birželio mėnesį

Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties bendradarbiai tame yra mūsų tėvai. Anot popiežiaus Pranciškaus, „Vyras ir moteris, tėvas ir motina abu yra Dievo Kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai. Jie rodo savo …

Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į maldos tiltą už šeimas – gegužės, birželio mėnesį Read More »

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs” (Mt 28, 5-6). Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Su giliu tikėjimu, dėkingumu mus mylinčiam Dievui ir džiaugsmu širdyje švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Tai pati svarbiausia, pati nuostabiausia Gyvenimo šventė! Kristus mirtimi …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA Read More »

Šv. Juozapas – Kaišiadorių vyskupijos dvasinis globėjas!

Kasmet kovo 19 d. Bažnyčia švenčia Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, liturginę šventę. Šv. Juozapas yra Kaišiadorių vyskupijos ir visos Bažnyčios dvasinis globėjas… Šie – 2021 metai paskelbti Šv. Juozapo metais Bažnyčioje. Popiežius Pranciškus apaštaliniame laiške „Tėvo širdimi“, kviečia visus tikinčiuosius kasdienybėje sekti Šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo bei švelnaus, klusnaus ir …

Šv. Juozapas – Kaišiadorių vyskupijos dvasinis globėjas! Read More »

Kovo 19-ąją Bažnyčioje prasideda Šeimos metai „Amoris laetitia – Meilės džiaugsmas“

Šia proga popiežius Pranciškus sako: „Tai bus ypatingi metai, kad augtume šeimos meile. Kviečiu atnaujintu ir kūrybingu pastoraciniu ryžtu siekti, kad šeima taptų Bažnyčios ir visuomenės centru. Meldžiuosi, kad kiekviena šeima galėtų savo namuose pajusti gyvą šventosios Nazareto šeimos, pripildančios mūsų mažąsias namų bendruomenes nuoširdžia ir dosnia meile, kuri nepaisant išbandymų ir sunkumų yra džiaugsmo …

Kovo 19-ąją Bažnyčioje prasideda Šeimos metai „Amoris laetitia – Meilės džiaugsmas“ Read More »

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Krikščionių bendruomenėms pastaruoju metu susirūpinimą kelia kai kurios LT teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendrajam gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamąją Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę, skaityti plačiau: LVK Naujienos (2021-03-09) …

Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės Lietuvoje …

Vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK Šv. Juozapo metų darbo grupės vadovas: Šventasis Tėvas paskelbdamas Šv. Juozapo metus – Apaštališkajame laiške PATRIS CORDE – atskleidė nuostabius šventojo Juozapo bruožus, jo uždavinį išganymo plane, jo ištikimybę vykdant Dievo valią. „Tėvo širdimi – taip Juozapas mylėjo Jėzų“… Šv. Juozapo iškilmės dieną, kovo 19-ąją, taip pat pradedami Bažnyčioje Popiežiaus paskelbti …

Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės Lietuvoje … Read More »

Kaišiadorių vyskupo emerito amžiaus sukaktis

Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui šių metų kovo 8 d. sukako amžiaus 85-metis. Jo Ekscelencija gimęs kaip ir popiežius Pranciškus – 1936 metais. Šią sukaktį vyskupas paminėjo kukliai – šventė Eucharistiją privačiai Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Dėl karantino pamaldose dalyvavo tik keletas vietos tikinčiųjų. Sukakties proga vyskupą pasveikino Apaštalinis Nuncijus arkivysk. P. Rajič, LVK …

Kaišiadorių vyskupo emerito amžiaus sukaktis Read More »

Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga

Vasario 11-ąją, liturgijoje minint Lurdo Švč. Mergelę Mariją, minima ir Pasaulinė ligonių diena. Tai proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius, taip pat jais besirūpinančiuosius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse ir visus, kurie pasaulyje kenčia dėl koronaviruso pandemijos padarinių. Kaip kasmet, pop. Pranciškus Ligonių dienai paskelbė laišką, skaitytii: LVK Naujienos (2021)…

Mirė mons. Vytautas Kazys SUDAVIČIUS (1943-1974-2021)

2021 m. sausio 19 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas – monsinjoras Vytautas Kazys SUDAVIČIUS, Žaslių šv. Jurgio parapijos rezidentas (Kaišiadorių r.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Kunigas buvo pašarvotas Aukštadvario parapijos bažnyčioje (Trakų r.), kur ėjo klebono pareigas paskutiniais gyvenimo metais. Laidotuvių dieną – sausio 22-ąją – kunigo palaikai buvo pervežti į Kaišiadorių katedrą, kur …

Mirė mons. Vytautas Kazys SUDAVIČIUS (1943-1974-2021) Read More »

Mirė kunigas Česlovas ZAŽECKAS (1924-1948-2021)

2021 m. sausio 2 d., sulaukęs 96 metų, mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Česlovas ZAŽECKAS, Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos altaristas (Molėtų raj.). Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Kunigas Česlovas Zažeckas buvo pašarvotas Suginčių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišias – sausio 4 d. – Suginčių bažnyčioje celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kunigas palaidotas šventoriuje. Dėl karantino vyskupijos …

Mirė kunigas Česlovas ZAŽECKAS (1924-1948-2021) Read More »

Scroll to Top