Author name: g.s

Pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“

Šių metų spalį Kaišiadorių vyskupijoje – Birštone ir Kaišiadoryse – pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“. Knygos autorė  ir sudarytoja – VDU Katalikų teologijos fakulteto daktarė Jurgita Fedorinienė, artimai pažinojusi kunigą. Naujos knygos pasirodymas neatsitiktinis – šiemet sukako 100 metų nuo Česlovo Kavaliausko gimimo, kuris daugeliui žinomas dėl Naujojo Testamento vertimo ar …

Pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“ Read More »

Mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard NACHTWEI (Magdeburgo vyskupija)

Dr. Gerhard Nachtwei, Magdeburgo vyskupijos kunigas, kanauninkas, mirė 2023 m. spalio 14 d. Hallėje (Halle), Vokietijoje, sulaukęs  79 metų amžiaus. Kunigas G. Nachtwei ilgus metus palaikė glaudžius ryšius su Kaišiadorių vyskupija, pakviestas tuomečio Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio. Nuo 1992 m., pradžioje kaip Magdeburgo vyskupijos jaunimo sielovadininkas, kasmet lankydavosi Lietuvoje – su grupe palydovų vesdavo teminius seminarus …

Mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard NACHTWEI (Magdeburgo vyskupija) Read More »

SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Spalis – „Misijų mėnuo“ Bažnyčioje, žr. plačiau: Misijų medžiaga, liudijimai – https://misijos.katalikai.lt/ … Bažnyčia kviečia melstis Rožinio malda švenčiant 2023 m. misijų mėnesį, žr. plačiau: Misijų rožinio maldos, struktūra – https://misijos.katalikai.lt/medziaga/rozinis …  

Jaunimo vasaros stovykla „Kelkite bruzdesį!“ ir savanorystė Pivašiūnų Žolinės atlaiduose

Popiežius Pranciškus apaštališkajame paraginime „Christus vivit“ kviečia jaunus žmones nestebėti savo gyvenimo iš balkono, nesupainioti laimės su foteliu, prieš laiką neišeiti į pensiją, bet apsčiai gyventi ir keltį bruzdesį. Atsiliepdamas į šį Popiežiaus paraginimą rugpjūčio 11-15 d. Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras pakvietė jaunus žmones iš vyskupijos išgyventi jaunystę ir draugystę vasaros stovykloje „Kelkite bruzdesį!“. Tai …

Jaunimo vasaros stovykla „Kelkite bruzdesį!“ ir savanorystė Pivašiūnų Žolinės atlaiduose Read More »

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, vyko Žolinės atlaidai. Šiais metais rugpjūčio 15 d. Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Kartu celebravo – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas …

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose Read More »

Žolinės Atlaidai Pivašiūnuose

PROGRAMA .PDF — 2023 m. rugpjūčio 14–22 d.   Rugpjūčio 14 d., pirmadienis Iškilmių išvakarės. Jaunimo vakaras Šv. Mišios 18 val. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija Rugpjūčio 15 d., antradienis ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (Žolinė) Dėkojame Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 150 metų sukaktį. Rugpjūčio …

Žolinės Atlaidai Pivašiūnuose Read More »

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos rezidentu. Kun. Stasys ČIUPALAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Žaslių parapijos rezidentu. Kun. Povilas TEKORIUS atleidžiamas iš Vievio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos administratoriumi. Kun. Rokas PUZONAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos klebono pareigų ir skiriamas …

Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje Read More »

Apaštalinio Nuncijaus homilija Kaišiadorių katedroje, minint palaimintąjį Teofilių

2023 m. birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, liturginis kasmetis minėjimas. Eucharistijos celebracijai vadovavo ir homiliją sakė Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje – arkivyskupas Petar Antun RAJIČ. Kartu celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS, Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas MATULAITIS, Nunciatūros sekretoriai, kiti kunigai. Apaštalinio Nuncijaus homilija: Dievo …

Apaštalinio Nuncijaus homilija Kaišiadorių katedroje, minint palaimintąjį Teofilių Read More »

Sutvirtinamųjų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2023)

Gegužės 20-ąją Kaišiadorių vyskupijos sutvirtinamieji susirinko ir šventė artėjantį Sutvirtinimo sakramentą. Visi kartu ėjo piligriminį žygį iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškės Guronių į Kaišiadoris, kur galutiniame piligrimystės taške – prie Kaišiadorių katedros, jaunuolius pasitiko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Katedroje šventė Mišias, po to klausėsi Jaunimo centro sielovadininko kun. Algirdo Akelaičio impulso apie Sutvirtinimo sakramentą ir …

Sutvirtinamųjų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2023) Read More »

Mirė Kaišiadorių vyskupijos bičiulis – mons. Alfonsas BOKERNAS (2023, Miunsteris, Vokietija)

Monsinjoras Alfonsas Bokernas (Alfons Bokern) daug pasitarnavo Lietuvai teikdamas įvairiapusę pagalbą su atstovais iš Friesoythe parapijos Vokietijoje. Nuo 1992 m. su pagalbos transportu Kaišiadorių vyskupijoje jis lankėsi daugiau nei dvidešimt kartų. Rėmė Kaišiadorių vyskupijos Caritas veiklą, globos namus, katedroje finansavo naujų vargonų įrengimą ir kt. Alfonsas Bokernas gimė 1928 m. Lohne, Vokietijoje. Po teologijos studijų, 1955 m. …

Mirė Kaišiadorių vyskupijos bičiulis – mons. Alfonsas BOKERNAS (2023, Miunsteris, Vokietija) Read More »

Padėkos Mišios Molėtų bažnyčioje už atliktus istorinės reikšmės darbus

Velykų liturginės iškilmės II dieną Molėtų parapijos bažnyčioje, kuri yra ir dekanato centro bažnyčia, buvo švenčiamos iškilmingos padėkos šv. Mišios už visus, prisidėjusius prie šios bažnyčios istorinio atnaujinimo. 2020-23 metais Molėtų parapijos bažnyčioje buvo atlikti išties dideli, istorinės reikšmės turintys kapitaliniai darbai. Visų pirma buvo atkurtos autentiškos bažnyčios bokštų smailės, puošusios šią bažnyčią iki karo. …

Padėkos Mišios Molėtų bažnyčioje už atliktus istorinės reikšmės darbus Read More »

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28,5-6) Brangūs broliai seserys! Su giliu tikėjimu ir džiaugsmu švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Šią vidinę būseną nuostabiai išsako Velykų apeigų malda: „Viešpatie Jėzau Kristau, garbės Karaliau, paniekintas kančioje, didingas prisikėlime, mirties ir pragaro nugalėtojau! Tu per …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA Read More »

Mirė monsinjoras Stasys STANKEVIČIUS (1934-1963-2023)

2023 m. balandžio 5 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas – monsinjoras Stasys STANKEVIČIUS, sulaukęs 89 m. mažiaus. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie! Mons. Stasys Stankevičius buvo pašarvotas Alovės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje (Alytaus r.), kur ilgus metus ėjo klebono pareigas. Kunigas palaidotas balandžio 7 d., Didįjį penktadienį, Alovės bažnyčios šventoriuje. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, …

Mirė monsinjoras Stasys STANKEVIČIUS (1934-1963-2023) Read More »

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje

– Didįjį ketvirtadienį Krizmos mišios Kaišiadorių katedroje – 10 val. Krizmos mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais. Mišių metu šventinami aliejai, skirti sakramentų teikimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus. Liturgijoje minimas Kunigystės sakramento įsteigimas. – Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios – 18 val. Liturgijoje minimas Švč. Sakramento įsteigimas. – Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos …

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje Read More »

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2023 m. Gavėnios proga

Popiežius Pranciškaus Žinia (laiškas) 2023 m. Gavėnios proga: gavėnios kelias, panašiai kaip Sinodinė kelionė, turi tikslą – siekiama asmeninio ir bažnytinio atsimainymo… Visą laišką skaityti čia : Žinia 2023 m. Gavėnios proga (LVK Naujienos)…

PARAMOS AKCIJA UKRAINAI

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos šiai broliškai šaliai akciją. Pagalbos Ukrainai akciją vykdys Lietuvos Caritas, o surinktos aukos ir daiktai, maisto produktai bus perduoti Ukrainos Caritui. Žiūrėti plačiau: Parama UKRAINAI (Lietuvos Caritas)… Kurijos informacija

Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje ir kita (2023 m.)

Prieš 150 metų – 1873 m. gimė pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta (02-03) ir antrasis Kaišiadorių vyskupas – palaimintasis Teofilius Matulionis (06-22). Prieš 100 metų gimė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Česlovas Kavaliauskas (07-20), Naujo Testamento vertėjas. Prieš 20 metų konsekruotas vyskupu Jonas Ivanauskas (Kaunas, 11-23), 2012 m. paskirtas Kaišiadorių vyskupu. Prieš 50 metų – 1973 m. …

Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje ir kita (2023 m.) Read More »

Naujos sudėties Kaišiadorių vyskupijos Kunigų taryba, Konsultorių kolegija ir kitos komisijos

Vadovaudamasis Kaišiadorių vyskupijos Kunigų tarybos rinkimų rezultatais Kaišiadorių vyskupas savo dekretu 2022-12-30 sudarė penkerių metų kadencijai naują tokios sudėties Kaišiadorių vyskupijos kunigų tarybą (iš 12 narių) ir Konsultorių kolegiją (iš 6 narių):   Kunigų išrinkti Kunigų tarybos nariai (pagal surinktus balsus): (1.1) kun. Rokas Puzonas, (1.2) kun. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, (3) mons. Jonas Dalinevičius, …

Naujos sudėties Kaišiadorių vyskupijos Kunigų taryba, Konsultorių kolegija ir kitos komisijos Read More »

Pirmojo Kaišiadorių vyskupo J. Kuktos gimimo 150-ųjų metinių minėjimas

Sausio 22 d. (sekmadienį) 12 val. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines. Prieš Mišias pusę valandos buvo giedamas rožinis už mirusį vyskupą, po Mišių – kapavietės aplankymas vyskupų kriptoje katedroje. Pamaldas transliavo Marijos radijas, joms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Juozapas Kukta gimė 1873 …

Pirmojo Kaišiadorių vyskupo J. Kuktos gimimo 150-ųjų metinių minėjimas Read More »

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10–11). Nuoširdžiai sveikinu jus Kristaus gimimo šventėje! Per visą Adventą Dievo žodis mus ruošė priimti gimusį Kristų. Šventasis Raštas ragino budėti, …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Read More »

Scroll to Top