Author name: Kaišiadorių vyskupijos kurija

Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje

Gegužės 19 d., per Sekmines, Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino diakonais du Kaišiadorių vyskupijos klierikus – Tautvydą Dikčių, kilusį iš Musninkų parapijos (Širvintų r.), ir Bronių Jaruką, kilusį iš Želvos parapijos (Ukmergės r.). Šiemet jie baigs pasirengimą kunigystei Vilniaus seminarijoje ir, laikantis Bažnyčios nustatytos tvarkos, praėjus pusmečiui po diakonų šventimų, bus šventinami kunigais, tarnystei Kaišiadorių vyskupijoje. …

Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje Read More »

Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui

Gegužės 4 d. liturgijoje minit Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, Kaišiadorių vyskupas paskelbė, jog 2025 metais bus švenčiamas šio Lietuvai brangaus asmens – Palaimintojo Mykolo gimimo 600 metų Jubiliejus, žr. plačiau: https://kaisiadoriuvyskupija.lt/palaiminto-mykolo-giedraicios-gimimo-600-metu-sukaktis-2025-metais/ Arėjant Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo Jubiliejui, Kaišiadorių vyskupija parengė ir gegužės 4 dieną atvėrė naują internetinę svetainę, skirtą Palaimintajam – žr.: https://mykolasgiedraitis.lt (mykolasgiedraitis.lt). Svetainė palaipsniui bus …

Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui Read More »

Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų sukaktis – 2025 metais

Gegužės 4 d. Kaišiadorių vyskupijoje buvo švenčiamas Palaimintojo Mykolo Giedraičio liturginis minėjimas. 2018 metais Apaštalų Sostas paskelbė, kad pripažįstamos Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškos dorybės ir patvirtinamas jo kultas nuo neatmenamų laikų. Nuo šios datos Mykolas Giedraitis – Palaimintasis. Lietuvoje Palaimintojo Mykolo kasmetis minėjimas liturgijoje – gegužės 4-ąją, jo mirties dieną. Mykolas Giedraitis mirė 1485 …

Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų sukaktis – 2025 metais Read More »

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilija, minint pal. Mykolą Giedraitį Videniškiuose

Gegužės 4 dieną,  liturgijoje minint Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, Videniškių parapijos bažnyčioje, kur įrengtas Palaimintojo altorius ir išstatyta pagerbimui relikvija, šv. Mišias celebravo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Vyskupo homilija (pagal Mt 11, 25-30): „Būk kantrus iki mirties ir pelnysi šlovės vainiką“ (įrašas Palaimintojo Mykolo ikonografijoje). Šią gilią ir labai asmeninę patirtį Kristaus kryžiaus …

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilija, minint pal. Mykolą Giedraitį Videniškiuose Read More »

Kunigams kalbėjo kun. prof. dr. Zdzisław Józef KIJAS OFMConv, Palaimintojo Teofiliaus bylos postulatorius

Balandžio 24 d., nuolatinio ugdymo konferencijoje Kaišiadorių vyskupijos kunigams kalbėjo kunigas teol. dr. Zdzisław Józef KIJAS OFMConv, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius. Šioms pareigoms jį patvirtino Šventųjų skelbimo dikasterija šių metų pradžioje. Kunigas Z.J. Kijas yra buvęs T. Matulionio beatifikacijos bylos reliatoriumi. Jis gimęs Lenkijoje, yra vienuolis pranciškonas konventualas, teologijos profesorius, dėstantis Italijos ir Lenkijos …

Kunigams kalbėjo kun. prof. dr. Zdzisław Józef KIJAS OFMConv, Palaimintojo Teofiliaus bylos postulatorius Read More »

Paramos akcija Ukrainos žmonėms

Balandžio 16, 17, 18 dienomis Caritas savanoriai rinks paramą įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose Ukrainos žmonėms. Prašoma aukoti ilgo galiojimo maisto produktais, higienos ir buitinės chemijos priemonėmis, ypač sauskelnių suaugusiems bei vaikams. „Trečius metus besitęsianti plataus masto karinė agresija Ukrainoje pražudė daugybę gyvybių, karo pasekmes kenčia be maitintojų likusios šeimos, netekę ir vis netenkantys namų, …

Paramos akcija Ukrainos žmonėms Read More »

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra.“ (Mk 16, 6) Brangūs broliai seserys! Sveikinu jus Kristaus Prisikėlimo šventėje! Evangelistai, pasakodami Jėzaus prisikėlimo įvykį siekia jį parodyti kaip didžiausią Dievo įsikišimą į žmogaus istoriją. Siekia taip pat, kad mes taptume Kristaus prisikėlimo įvykio dalyviais ir liudytojais. Naudoja tokią kalbą ir vaizdinius, kurie …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA Read More »

Velykų iškilmės pamaldos Kaišiadorių katedroje

Velyknakčio liturgija katedroje – 21 val. Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) šv. Mišios katedroje – 8 ir 12 val. Velykų iškilmės II dieną (pirmadienį) šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val. Per Atvelykį Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje galima pelnyti Visuotinius atlaidus, kurie suteikti katedros Dievo gailestingumo koplyčiai. Ta proga …

Velykų iškilmės pamaldos Kaišiadorių katedroje Read More »

Kernavės seserys apdovanotos Igno Šeiniaus premija

Širvintų rajono savivaldybės Taryba norėdama pagerbti rajono kultūrinei veiklai nusipelniusius žmones yra įsteigusi Širvintų krašte gimusio garsaus rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus premiją. Šis apdovanojimas kasmet įteikiamas Vasario 16-tąją, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 2024 metais Širvintų rajono savivaldybės Taryba vienabalsiai pritarė šiuo garbingu apdovanojimu pagerbti Kristaus Karaliaus Merginų Diakonių kongregacijos seseris, jau 45 metus …

Kernavės seserys apdovanotos Igno Šeiniaus premija Read More »

Gyvojo rožinio draugijos rekolekcijos Pivašiūnuose

Kovo 23 d. Pivašiūnuose vyko Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos gavėnios rekolekcijos „Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini“. Dievo Motinos – Nuliūdusiųjų paguodos artumoje į rekolekcijas susirinko visų septynių vyskupijos dekanatų rožinio maldininkai. Rekolekcijoms vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas, atvykęs iš Kauno. Jis kalbėjo apie šventumo kelią ir ragino melsti, kad  Palaimintasis Teofilius Matulionis greičiau būtų pripažintas šventuoju. Po mokymų, …

Gyvojo rožinio draugijos rekolekcijos Pivašiūnuose Read More »

Vyskupo Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys

Kovo 19 d. Kaišiadorių katedroje buvo meldžiamasi už vyskupiją, jos Globėjo – Šv. Juozapo liturginės iškilmės proga. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupai – ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis bei kunigai. Pamaldas transliavo Marijos radijas. Vyskupijos Globėjo šventėje buvo paminėtos Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys. Jo Ekscelencijai šių metų kovo mėnesį sukako …

Vyskupo Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys Read More »

Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji.

                       Šv. Juozapo altorius Kaišiadorių katedroje  Kovo 19 d. Kaišiadorių katedroje buvo meldžiamasi už vyskupiją, jos Globėjo – Šv. Juozapo liturginės iškilmės proga. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupai – ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis bei kunigai. Pamaldas transliavo Marijos radijas. Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje pastaruoju …

Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji. Read More »

Kvietimas į Pašaukimų savaitgalį

Vyrai, besirengiantys tapti kunigais Kaišiadorių vyskupijoje, studijuoja Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. Parengiamasis kursas – Telšiuose. 2023-24 mokslo metais kunigystei rengiasi 3 asmenys iš Kaišiadorių vyskupijos – Tautvydas Dikčius, Bronius Jarukas ir Audrius Sargelis. Kurijos informacija  

Kaišiadorių katedroje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas

  Sausio 20 d. Kaišiadoryse lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Prezidentas dalyvavo Kaišiadorių miesto – kultūros sostinės 2024 atidarymo renginiuose. Tuo pačiu Prezidentas apsilankė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje. LR Prezidentas su pirmąją ponia Kaišiadorių katedroje taip pat yra lankęsis 2020 m., kai dalyvavo iškilmingose pamaldose, skirtose kardinolo Vincento …

Kaišiadorių katedroje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Read More »

Vysk. Algirdas Jurevičius kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kunigams

2024 m. sausio 17 d. Kaišiadoryse vyko kasmėnesiniai vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai. Kaišiadorių vyskupo kvietimu, pagrindinį pranešimą pristatė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Prelegentas pasidalino Sinodinio kelio įžvalgomis ir asmenine patirtimi, parsivežta iš Romos, kai dalyvavo Vyskupų sinodo sesijose praėjusiais metais. Vyskupas minėjo, kad šis Sinodas buvo organizuojamas kitaip nei ankstesni, nes pasižymėjo „pokalbio dvasia“ …

Vysk. Algirdas Jurevičius kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kunigams Read More »

SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Kaišiadorių vyskupijoje vyriausi kunigystės kelyje – vysk. Juozas Matulaitis ir mons. Juozapas Čeberiokas, įšventinti kunigais prieš 60 metų (03-25). Juozas Matulaitis konsekruotas vyskupu prieš 35 metus (03-18). Vyriausias amžiumi vyskupijos kunigas – mons. Juozapas Čeberiokas, skaičiuojantis 90 metų (05-23). Jubiliejines 25 m. kunigystės sukaktis šias metais mini kunigai – Algis Ananis, Robertas Mikalauskas (03-19), Juozas …

SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE Read More »

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas, Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10–11). Nuoširdžiai sveikinu jus Kristaus Gimimo šventėje! Dauguma iš mūsų Kalėdas švenčiame nuo pat vaikystės. Jos yra pripildytos pačių gražiausių prisiminimų …

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Read More »

Kalėdų laiko pamaldos Kaišiadorių katedroje

Šv. Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmės Šv. Mišios: –  gruodžio 24 d. – 22 val., – gruodžio 25-ąją – 8 ir 12 val., – gruodžio 26-ąją – 10 ir 18 val. Gruodžio 31 d. – padėkos pamaldos už praėjusius metus: 22 val. – Švč. Sakramento adoracija, 23 val. – Šv. Mišios. Naujųjų metų pirmąją dieną …

Kalėdų laiko pamaldos Kaišiadorių katedroje Read More »

Caritas paramos akcija „Gerumas mus vienija”

Tradicinė Carito žvakelių akcija prasidėjusi lapkričio 19-ąją, minint Vargstančiųjų dieną, truks iki Kalėdų. Surinktos aukos pasitarnaus sunkumus patiriančioms šeimoms, ligoniams, vienišiems, senyvo amžiaus, nelaimų ištiktiems žmonėms, žr. plačiau – https://www.caritas.lt Aukoti ir už tai dovanų gauti rūpesčio vieni kitais simbolį –„Gerumas mus vienija“ žvakelę iki Kalėdų galima visose parapijų bažnyčiose ir Caritas centruose. Kiekviena Caritas …

Caritas paramos akcija „Gerumas mus vienija” Read More »

Scroll to Top